logo
dPP ČR grafická část pro Zlínský kraj

Hlásný profil C OBC592706_1

Traplice - HP C10 TRA (Jankovický potok)

Jankovický potok (ř.km: 3,880)

Číslo profilu: OBC592706_1  Hydrologické pořadí:  
Název toku: Jankovický potok  Plocha povodí:   
ORP: Uherské Hradiště  Procento plochy povodí toku:   
Obec: Traplice  Nula vodočtu:   
1.SPA (bdělost): stav: 60 cm 1.SPA (bdělost): průtok:  
2.SPA (pohotovost): stav 110 cm 2.SPA (pohotovost): průtok:  
3.SPA (ohrožení): stav: 160 cm 3.SPA (ohrožení): průtok: m3/s
Platné pro úsek: Celá obec Traplice 
Provozovatel: Obec Traplice   
Dokumentace: evidenční list: EvLi HP C10 TRA 01.pdf
Povodí Moravy PMO 
Popis umístění: Profil se nachází v severozápadní části obce na okraji intavilánu u domu č. p. 421. 
Zdroj dat: Povodňový plán dPP: http://tra.povodnoveplany.cz/  Údaje poskytuje: PP