logo
dPP ČR grafická část pro Zlínský kraj

Hlásný profil C OBC592692_1

Topolná - HP C11 TO (Burava)

Burava (ř.km: 3,547)

Číslo profilu: OBC592692_1  Hydrologické pořadí: 4-13-01-073 
Název toku: Burava  Plocha povodí:   
ORP: Uherské Hradiště  Procento plochy povodí toku:   
Obec: Topolná  Nula vodočtu: 179,500 m n.m. 
1.SPA (bdělost): stav: 50 cm 1.SPA (bdělost): průtok:  
2.SPA (pohotovost): stav 90 cm 2.SPA (pohotovost): průtok:  
3.SPA (ohrožení): stav: 140 cm 3.SPA (ohrožení): průtok: m3/s
Platné pro úsek: celá obec Topolná 
Provozovatel: Obec Topolná   
Dokumentace:
Povodí Moravy PMO 
Popis umístění: Profil je umístěný v západní části obce u Šterkoviště na mostní konstrukci silnice spojující obec Topolnou se 2 stožáry radiokomunikačního střediska. 
Poznámka: Hlásný profil je vybaven hladinovým čidlem s automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. 
Zdroj dat: http://to.povodnoveplany.cz/  Údaje poskytuje: PMO